KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Bộ mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần mới

Luật sư Đông Đô cung cấp mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần hiện hành cho khách hàng tham khảo như sau:


Bộ mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần mới bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp - tải về.

2. Điều lệ dự thảo công ty cổ phần - tải về.

3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần - tải về.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55