Người lao động   Chế độ thai sản quy định như thế nào?

Hỏi:

Chế độ thai sản

Tôi đã đóng bảo hiểm tại công ty tôi đang làm việc được 5 tháng, trong quá trình làm việc tại công ty, tôi bị ra huyết, tôi đi khám bác sĩ, họ kết luận tôi bị doạ sẩy phải nhập viện 1 ngày sau đó tôi xin về nhà điều trị. Bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi không được làm việc 20 ngày. Vậy cho tôi hỏi trong những ngày tôi nghỉ không làm việc tại công ty tôi có được thanh toán tiền bảo hiểm không, nếu có thì cần những thủ tục giấy tờ gì?

 

Trả lời:

Tại khoản 1 điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau: “Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế”.

Tại điểm a khoản 1 điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau: “Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động… tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau: Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên”.

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.

Tại điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng chế độ ốm đau: “Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc”.

Theo hướng dẫn tại điểm 3 mục b Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định: “Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy nếu chị có đủ các điều kiện nêu trên thì chị sẽ đươc hưởng các chế độ theo quy định này.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55