Pháp luật Đầu tư   Danh mục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

(Áp dụng theo Luật Đầu tư và Nghị định  số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) 

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư

Ø       Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Ø       Các loại thuế suất ưu đãi bao gồm 10%, 15% và 20% phụ thuộc vào lĩnh vực và địa bàn dự án

Ø       Thời gian áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với các dự án đầu tư mới:

o        Thời giam miễn thuế từ 2 năm đến 4 năm tuỳ thuộc vào lĩnh vực và địa bàn dự án

o        Thời gian giảm thuế từ 2 năm đến 9 năm tuỳ thuộc vào lĩnh vực và địa bàn dự án

o        Thời gian áp dụng mức thuế suất không quá 15 năm 

Những ưu đãi cụ thể áp dụng cho cơ sở kinh doanh mới thành lập tư dự án đầu tư 

THUẾ SUẤT

THỜI GIAN ÁP DỤNG

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUỘC

Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi

Lĩnh vực ưu đãi

Địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn

Danh mục A

Danh mục B

Vùng 1

Vùng 2

10%

15 năm

P

 

 

 

10%

15 năm

 

 

P

 

15%

12 năm

 

P

 

P

20%

10 năm

 

P

 

 

20%

10 năm

 

 

 

P

 Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55