HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT   Giả mại thông tin trên mạng xã hội để xúc phạm người khác, xử lý thế nào?

Hỏi:

Trong trường hợp giả mạo facebook hoặc đánh cắp tài khoản của người khác để xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của một ai đó thì có bị xử lý hay không? Họ có bị xử lý đồng thời cả về hành vi ăn cắp thông tin, mạo danh  và hành vi làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, thưa luật sư?

 

Đáp:

* Trường hợp giả mạo facebook hoặc đánh cắp tài khoản của người khác để xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của một ai đó thì CÓ bị xử lý xử phạt hành chính bởi vì đã vi phạm những điều sau :

+ Điều 21 hiến pháp 2013: “ Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luậtthư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”

+ điều 38 Luật dân sự 2015 “1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.

Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định”

+ Điều 64 khoản 3 điểm đ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện : Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

* Nếu sau khi thực hiện hành vi ăn cắp thông tin, mạo danh mà người ăn cắp đó tiếp tục thực hiện các hành vi làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì mới bị xử lý đồng thời, còn nếu như chỉ ăn cắp tài khoản không thôi thì sẽ chỉ xử lý đối với hành vì ăn cắp thông tin và mạo danh đó.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55