Thuế và kế toán   Hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn thông thường (thương mại) khác nhau như thế nào?

Hỏi:

Hóa đơn đỏ là tên gọi thông dụng của Hóa đơn GTGT, hóa đơn thương mại bao gồm Hóa đơn GTGT và Hóa đơn thông thường (Hóa đơn GTGT có thể hiện thuế suất thuế GTGT và số tiền thuế GTGT trên hóa đơn, Hóa đơn thông thường không thể hiện thuế GTGT trên hóa đơn), 2 loại hóa đơn này đều do Bộ Tài chính phát hành và quản lý?

 

Đáp:

Hóa đơn đỏ là hóa đơn thương mại do ngành thuế phát hành , có hai loại , hóa đơn thông thường và hóa đơn giá trị gia tăng 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55