Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và nhà ở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

 

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm 2010, tại

BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):

 

 

Sinh ngày:

CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........

Hộ khẩu thường trú tại:

 

Cùng vợ/chồng là :

 

Sinh ngày:

CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........

Hộ khẩu thường trú tại:

 

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):

 

 

Sinh ngày:

CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........

Hộ khẩu thường trú tại:

 

Cùng vợ/chồng là :

 

Sinh ngày:

CMND số:

Do Công an .......... cấp ngày ..........

Hộ khẩu thường trú tại:

 

Hai bên cùng thoả thuận, lập và ký kết Hợp đồng tặng cho như sau:

 

ĐIỀU 1

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Hiện Bên A đang có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi là Bất động sản) tại địa chỉ: .........., thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ..........

Hồ sơ gốc số .......... do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày .......... tháng .......... năm ........... Thông tin cụ thể về bất động sản trên như sau:

 

 

a/ Nhà ở:

- Địa chỉ: .........., thành phố Hà Nội.

- Tổng diện tích sử dụng:..........m2;

- Diện tích xây dựng: ..........m2;

- Kết cấu nhà: ..........;

- Số tầng: ..........

 

 

b/ Đất ở:

- Thửa đất số: ..........;

- Tờ bản đồ số: ..........;

- Diện Tích: ..........m2;

- Hình thức sử dụng:

Riêng: ..........m2;

Chung:..........m2;

     2. Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý tặng cho Bên B quyền sử dụng một phần thửa đất và nhà ở nói trên, cụ thể như sau:

a/ Quyền sử dụng đất: Diện tích sử dụng riêng: .......... m2  giới hạn bởi các mốc ( .......... ); Diện tích sử dụng chung: .......... m2 giới hạn bởi các mốc (..........) theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất số .......... do Công ty .......... lập ngày ..........

b/ Nhà ở: Nhà .......... tầng; Diện tích xây dựng: .......... m2 ; Diện tích sử dụng: .......... m2 .

Đặc điểm về hiện trạng, kích thước, diện tích, vị trí đất, nhà ở nói trên đã đượckiểm tra và xác định trong Hồ sơ kỹ thuật thửa đất số.......... do Công ty .......... lập ngày .......... và trong Công văn số ........../ của Văn phòng đăng ký Đất và nhà .......... ngày .......... và trong ..........

3.Bên B đồng ý nhận tặng cho  quyền sử dụng diện tích đất và nhà ở nêu trên với các điều kiện được quy định dưới đây.

 

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ

 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

1. Bên A có nghĩa vụ giao quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho Bên B vào thời điểm do hai bên thoả thuận. Không có sự chứng kiến của Công chứng viên.

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÊP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau:

1. Bên A cam đoan:

-          Những thông tin về nhân thân, về quan hệ hôn nhân, về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

-          Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của Bên A;

-          Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nói trên không đem cho thuê, không cho mượn hay hứa bán, tặng cho hoặc đặt cọc; không tranh chấp và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án cũng như không bị cấm chuyển dịch bởi quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hay bị hạn chế chuyển dịch;

-                    Vào thời điểm hiện tại, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;

-          Đã thông báo, trao đổi rõ với Bên B về những ưu điểm, hạn chế về quyền ở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở là đối tượng của giao dịch này;

2. Bên B cam đoan:

-          Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

-          Đã xem xét kỹ, biết rõ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

-          Bên B đồng ý nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên;

3. Hai bên cam đoan:

-          Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;

-                    Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

-          Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

 

ĐIỀU 6

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Ngoài việc tuân thủ các quy định trên, các bên tham gia hợp đồng này còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng tặng cho nói riêng.

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.      Hai bên Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2.      Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký tên/ điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên;

3.      Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng.

 

BÊN TẶNG CHO (Bên A)

(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

(Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55