ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh tại Đống Đa

Công ty Luật Hoàng Sa hướng dẫn thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tại quận Đống Đa.

 

1. Hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Đống Đa:

- Tư vấn thay đổi tên công ty.

- Tư vấn thay đổi trụ sở công ty.

- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.

- Tư vấn thay đổi cổ đông, thành viên công ty.

- Tư vân thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ công ty.

- Tư vấn thay đổi giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật công ty.

- Tư vấn thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty.

- Tư vấn tái cơ cấu, chuyển đổi các loại hình công ty.

- Tư vấn các nội dung thay đổi khác theo đề nghị của doanh nghiệp.

 

2. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại quận Đống Đa bao gồm:

- Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

- Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

- Các tài liệu kèm theo liên quan đến việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

 

3. Thời gian thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại quận Đống Đa:

- 4 ngày làm việc

- Nộp hồ sơ tại: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55