ĐĂNG KÝ KINH DOANH   Hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sơn Tây

Công ty Luật Hoàng Sa hướng dẫn thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tại thị xã Sơn Tây.

 

1. Hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh tại thị xã Sơn Tây:

- Hướng dẫn thay đổi tên công ty.

- Hướng dẫn thay đổi trụ sở công ty.

- Hướng dẫn thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.

- Tư vấn thay đổi cổ đông, thành viên công ty.

- Hướng dẫn thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ công ty.

- Hướng dẫn thay đổi giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật công ty.

- Hướng dẫn thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty.

- Hướng dẫn tái cơ cấu, chuyển đổi các loại hình công ty.

- Hướng dẫn các nội dung thay đổi khác theo đề nghị của doanh nghiệp.

 

2. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại thị xã Sơn Tây bao gồm:

- Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

- Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

- Các tài liệu kèm theo liên quan đến việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

 

3. Thời gian thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại thị xã Sơn Tây:

- 4 ngày làm việc.

- Nộp hồ sơ tại: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55