HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT   Lăng mạ nhằm hạ uy tín người khác trên mạng xã hội, xử lý thế nào?

Hỏi:

Thưa luật sư, trên mạng xã hội facebook hiện nay, có nhiều trường hợp đăng trạng thái chửi bới, lăng mạ, làm nhục người khác. Các hành vi như vậy có bị coi là vi phạm pháp luật hay không? Vi phạm pháp luật nào? Xử phạt hành chính như thế nào?

 

Đáp:

* Đối với hành vi đăng trạng thái chửi bới, lăng mạ, làm nhục người khác thì sẽ Vi phạm luật Công nghệ thông tin 2006 (điều 12 khoản 1 điểm d) và Luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (điều121 và 122) , luật dân sự (điều 34, 38) và cả trong hiến pháp 2013, cụ thể là:

+ Điều 21 hiến pháp 2013 quy định : “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luậtthư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”

+ Điều 34 luật dân sự quy định Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín , điều 38 quy định Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

+ Điều 12 khoản 1 điểm d luật công nghệ thông tin 2006 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực công nghệ thông tin đó là “Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân”.

+ Điều 121 luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009 quy định về tội làm nhục người khác và điều 122 quy định về tội vu khống, trong đó có quy định về các hành vi là : xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác; bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

* Về các quy định Xử phạt hành chính theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 03/ 11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.(chương 4, mục 3) tại điều 64 .:

+ khoản 2 điểm b:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định;

+ khoản 3 điểm a phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

 

Lưu ý:

Bộ luật hình sự 2015 được thay thế bởi Bộ luật hình sự 2009 tuy nhiên, các quy định trên không có sự thay đổi về mặt nội dung.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55