Biểu mẫu kế toán - thuế   Mẫu biên bản hủy hóa đơn

                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN


          
- Căn cứ vào thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thị hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.
          - Căn cứ vào tình hình giao nhận hàng hóa thực tế.

         Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2010. Đại diện chúng tôi gồm :

Bên B (bên bán) : Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Đô -MST : 0104219188
Địa chỉ : Phòng 615,N6E, KĐT Trung Hoà – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện  :  Ông Hoàng Trọng Giáp        -Chức vụ: Giám Đốc

Bên A ( bên mua): Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Châu Á  - MST :  0101442420
Địa chỉ : Số nhà 56, ngõ 126, đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Đại diện : …………………………………………… - Chức vụ: ………………

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: DG/2010B, Số hiệu HĐ: 0009631 lập ngày 28/01/2011  trị giá như sau :

Tên hàng hoá, dịch vụ: Tư vấn doanh nghiệp

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế: 7,500,000 VNĐ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

 Tiền thuế: 10%: 750,000 VNĐ (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

 Tổng tiền thanh toán: 8,250,000 VNĐ (Tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

1.      Lý do huỷ hoá đơn: Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng với hợp đồng dịch vụ đã ký giữa hai bên, và số lượng ghi thừa.

2.      Cam kết: Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Đô và  Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Châu Á không sử dụng hoá đơn ký hiệu: DG/2010B, Số hiệu HĐ: 0009631 lập ngày 28/01/2011 trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Châu Á cam kết không kê khai giá trị GTGT đầu vào của HĐ DG/2010B, Số hiệu: 0009631 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Đô. Nếu có sự kê khai sai trái trên Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Châu Á hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Liên 2 của HĐ DG/2010B, Số hiệu: 0009631 được hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đông Đô.

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55