Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội   Mẫu đơn - đăng ký bảo hiểm xã hội (nộp cơ quan bhxh)

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc – T do – Hạnh phúc

                                                                                                          

                                                                             TP. Hà Nội, ngày     tháng     năm 20

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ BHXH

 

Kính gửi: CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 

Tên đơn vị, doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Phòng 615, N6E, Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội                                                                                                     

Điện thoại:  046.656.4319/ 043.556.2791                             

Giấy phép thành lập số:……………  Ngày:  ……………..

do: Sở kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp.

Ngành nghề hoạt động:  Tư vấn doanh nghiệp

Kế hoạch tuyển dụng lao động: Tháng 8/2011

Số lao động đã tuyển dụng (đến thời điểm đăng ký): 10                                                    

Dự kiến tuyển dụng thêm: 10

 

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

- Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH hàng tháng về cơ quan BHXH.

- Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gởi cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.

- Cuối mỗi quý lập Bảng đối chiếu quyết toán với cơ quan BHXH.

- Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách BHXH cho người lao động.

                                                                                                              

                                                                                                          GIÁM ĐỐC

 

 

Ý kiến cơ quan BHXH:

     Đơn vị đã đến đăng ký ngày       /        /

và đã được hướng dẫn thực hiện theo qui định.

                             

                 GIÁM ĐỐC

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55