Biểu mẫu đầu tư   Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

 Địa điểm, ngày… tháng …năm…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Kính gửi:   Sở Công thương Hà Nội

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):...........................................................................................................………………

Tên thương nhân viết tắt (nếu có):........................................................................………….

Quốc tịch của thương nhân:...................................................................................…………

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ...............................................................................................................................…………

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:......................................................…………..

Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại............................…………

Lĩnh vực hoạt động chính:.....................................................................................…………

Vốn điều lệ:...........................................................................................................………….

Số tài khoản:......................................           tại Ngân hàng:............................................ ……

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ ……….

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... ……….

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:....................................................................................................…………

Chức vụ:......................................................................................................…………

Quốc tịch:....................................................................................................…………

 

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:.....................................................………….

................................................................................................................................. ……….

 

 

 

 

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

 

Tên Văn phòng đại diện:...................................................................……………………….

Tên viết tắt: (nếu có)..............................................................................................…………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..............................................................................…………. 

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................   

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện : (nêu cụ thể  lĩnh vực hoạt động)..............................................................................................................………………

Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên:.....................................................Giới tính:................................………………..

Quốc tịch:....................................................................................................………………...

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:............................................................………………...

Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..................………………..

 

 

 

 

Chúng tôi xin cam kết:

 

 

 

 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

           

Tài liệu gửi kèm theo bao gồm: (Thương nhân chỉ liệt kê các tài liệu thực tế gửi kèm)

            1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

            2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

            3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (Nếu có);

            4. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh thư nhân dân (Nếu là nguồi Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (Nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

            5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

           

                                                Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

                                                                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[1]

 [1] Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55