Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

 

 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 

 

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Hôm nay, ngày   tháng  năm 2009, tại …………………... Chúng tôi gồm có:

Ông , sinh ngày

Giấy chứng minh nhân dân số      cấp ngày     tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Cùng vợ là bà , sinh ngày ,

Giấy chứng minh nhân dân số      cấp ngày     tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

 

Chúng tôi là những người thừa kế theo    của ông/bà    chết ngày   theo Giấy chứng tử số, quyển số:  do Uỷ ban nhân dân     cấp ngày    

 Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà      để lại như sau:

1.

2.

 

 

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà                  không còn người thừa kế nào khác;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

 

Những người thừa kế

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55