Thủ tục tiện ích nhất   Quy định về việc tạm ngừng hoạt động của công ty

Tư vấn pháp luật, thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.

 

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

- Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động;

- Tư vấn về Thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động và thời gian tối đa tạm ngừng kinh doanh;

- Tư vấn thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động;

- Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;

- Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động;

 

2. Hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

- Tư vấn, hoàn thiện Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động;

- Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động;

- Thông báo tạm ngừng hoạt động;

- Giấy ủy quyền;

 

3. Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục tạm ngừng tạicơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;

Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55