KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Quy định việc tách pháp nhân theo Bộ luật dân sự

Tách pháp nhân (Điều 91).

1. Một pháp nhân có thể tách thành nhiều pháp nhân.

2. Sau khi tách, pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của mình phù hợp với mục đích hoạt động.

 

Bình luận:

Ngược lại với phương thức cải tổ sát nhập pháp nhân là phương thức tách pháp nhân. Một pháp nhân có thể tách thành nhiều pháp nhân mới, số lượng các pháp nhân mới có thể là hai hoặc nhiều hơn tùy theo quyết định của pháp nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn của pháp nhân (Pháp nhân A tách thành pháp nhân A và B)

Tương tự như các Điều luật trên về cơ sở hợp nhất, sát nhập, chia pháp nhân, Điều luật đã loại bỏ các điều kiện để tách pháp nhân quy định tại Điều 97 BLDS năm 2005: "...theo quy định của điều lệ hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền". Quy định này hướng đến tạo điều kiện cho việc tách pháp nhân kể cả trong trường hợp việc tách pháp nhân không được dự liệu trước trong điều lệ pháp nhân hoặc không có sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hậu quả pháp lý sau khi tách pháp nhân: (i) Pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách đều tồn tại độc lập; (ii) Không có pháp nhân nào chấm dứt tồn tại về pháp lý; (iii) Quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách xác định theo mục đích hoạt động của các pháp nhân đó. Thông thường, quyền và nghĩa vụ của các pháp nhân mới được xác định dựa trên văn bản thỏa thuận quyết định về việc tách pháp nhân của chính pháp nhân trước khi tách hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc tách pháp nhân có thể được tiến hành theo ý chí của chính pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Thông thường với những pháp nhân có quy mô hoạt động lớn, có khả năng độc quyền, lũng đoạn kinh tế thì thường bắt buộc phải tách nhằm giảm quy mô qua đó đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế thị trường.

Đối với các pháp nhân doanh nghiệp thì Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định rất rõ trách nhiệm của pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách, cụ thể: "Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuân khác" (Điều 193).

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55