HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT   Tư vấn du học có cần ký quỹ ngân hàng không?

Hỏi:

Hoạt động tư vấn du học có cần ký quỹ không?

 

Đáp:

Theo quy định tại Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP thì điều kiện cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học bao gồm:

1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên;

4. Trình độ năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

5. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

=> Như vậy, trong các điều kiện thì điều kiện về ký quỹ tài chính là không yêu cầu đối với hoạt động tư vấn du học.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 04 6656 4319   /   F: 04 6281 7104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 09 11 77 11 55