Dân sự, hôn nhân & Gia đình

Luật Đông Đô cam kết tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp, các yêu cầu, vụ việc về dân sự bao gồm:    CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ: 1. Các tranh chấp về dân sự: - Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; - Tranh chấp về hợp đồng dân sự; - Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; - Tranh chấp về thừa kế tài sản; - Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; - Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; - Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.    2. Các yêu cầu về dân sự: - Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; - Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; - Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích; - Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; - Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài; - Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.   3. Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình: - Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; - Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; - Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; - Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; - Tranh chấp về cấp dưỡng; - Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.    4. Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình: - Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật; - Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; - Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; - Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn; - Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi; - Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài; - Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.  
Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155