Tư vấn kế toán - thuế - BHXH   Dich vụ báo cáo thuế hàng tháng

Dich vụ báo cáo thuế hàng tháng

 

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động. 

 

 

Việc duy trì một hệ thống kế toán chuyên nghiệp mà không đòi hỏi phải có nhân sự thường trực tại Công ty, không phải quá tốn kém chi phí phát sinh khác cho việc duy trì Nhân sự kế toán. Luật sư Đông Đô với dịch vụ Kế toán thuế trọn gói sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý , giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất 

Luật sư Đông Đô sẽ thay mặt Quý doanh nghiệp phụ trách công việc báo cáo thuế tháng với các loại thuế cơ bản như sau:

1/ Thuế giá trị gia tăng:
+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa 
dịch vụ mua vào - Mẫu 01 - 2 GTGT (chỉ nộp khi có phát sinh và in từ phần mềm HTKK).
+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra - Mẫu 01 - 1 GTGT (chỉ nộp khi có phát sinh và in từ phần mềm HTKK).
+ Tờ khai thuế GTGT- Mẫu  01 GTGT (luôn phải nộp cho dù không có phát sinh, in ra từ phần mềm HTKK).
+ Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ - Mẫu 01- 4A/GTGT (chỉ nộp khi doanh số bán ra của doanh nghiệp phát sinh đồng thời giữa chịu thuế và không chịu thuế GTGT).
+ Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT
+ Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của 
doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT (nếu có)
+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính- Mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN (chỉ nộp thêm vào tháng cuối cùng của mỗi quý)
+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý - Mẫu BC-26/AC.

2/ Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có):
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB
+ Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu 
thuế
 tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB
+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB
 
3/ Thuế tài nguyên:
+ Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN

4/ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên:
+ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/KK-TNCN
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng của tháng tiếp theo.

 

5/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Được kê khai tạm tính theo quý.

- Được quyết toán hàng năm.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155