Tư vấn kế toán - thuế - BHXH   Dịch vụ kế toán, thuế, bảo hiểm, chữ ký số doanh nghiệp

Bên cạnh những dịch vụ pháp lý chủ đạo, và chuyên nghiệp.

Luật sư chúng tôi đủ khả năng cung cấp dịch vụ kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội, chữ ký số cho doanh nghiệp.


1. Dịch vụ kế toán doanh nghiệp:

- Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý cho doanh nghiệp theo phương thức trọn gói, hiệu quả.

- Lập sổ sách kế toán tháng/ hàng quý/ hàng năm cho doanh nghiệp.

- Lập báo cáo tài chính cuối năm, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân.

 

2. Dịch vụ kê khai thuế doanh nghiệp:

- Mua, khởi tạo chữ ký số, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao chữ ký số cho doanh nghiệp.

- Trực tiếp kê khai thuế hàng tháng/quý cho doanh nghiệp.

 

3. Dịch vụ hoàn thiện báo cáo tài chính hàng năm doanh nghiệp:

- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ đầu ra, đầu vào cho doanh nghiệp.

- Lập sổ sách kế toán cuối năm cho doanh nghiệp.

- Lập báo cáo tài chính cuối năm, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.


4. Dịch vụ hoàn thiện sổ sách, hoàn thuế, quyết toán thuế doanh nghiệp:

- Hoàn thiện sổ sách, Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

- Thanh kiểm tra lại toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán năm cho doanh nghiệp.

- Thực hiện thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp.

- Thay mặt doanh nghiệp giao dịch, giải trình quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.


5. Dịch vụ bảo hiểm xã hội, y tế doanh nghiệp:

- Dịch vụ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lần đầu cho doanh nghiệp.

- Dịch vụ chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chuyển bảo hiểm cho doanh nghiệp.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155