TĐ đăng ký kinh doanh   Hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Luật sư chúng tôi hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ trong việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty như sau:


1/ Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh cần bổ sung:

- Khách hàng có thể lựa chọn ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân.

+ Quyết định 10/2007 - tải file hệ thống ngành nghề

+ Quyết định 337/2007 - tải file hệ thống ngành nghề.

 

- Hoặc khách hàng có thể lựa chọn ngành nghề theo quy định của Luật chuyên ngành - theo hướng dẫn của luật sư.

- Hoặc lựa chọn ngành nghề theo chứng chỉ hành nghề.


2/ Tư vấn lập hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

- Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh - bổ sung ngành nghề.

- Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh - bổ sung ngành nghề.

- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện.

- Hợp đồng lao động với người phụ trách chuyên môn đối với ngành nghề kinh doanh bổ sung yêu cầu có điều kiện.

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh - bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Giấy ủy quyền cho Luật sư Đông Đô.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155