DÂN SỰ - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH   Luật sư làm chứng di chúc thừa kế

LUẬT SƯ LÀM CHỨNG DI CHÚC (CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA).

Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng tạo ra nhiều của cải, vật chất cho bản thân và con, cháu. Tuy nhiên, theo đó thì các quan hệ pháp luật cũng ngày càng nảy sinh hướng phức tạp hơn, hệ thống quy định pháp luật rộng lớn tới mức không phải cá nhân nào cũng đủ thời gian để hiểu biết.

Và để tránh được những tranh chấp về tài sản của mình tạo lập ra ở tương lai khi mình chết đi, thì việc tự lập di chúc hoặc thuê Luật sư Công ty Luật Hoàng Sa soạn thảo di chúc, làm chứng để phân chia, định đoạt tài sản là một cách tốt để chúng ta lường trước vấn đề.

 

1. Di chúc là gì?

- Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có thể được lập bằng văn bản, miệng (lời nói), có thể có công chứng, chứng thực hoặc làm chứng bởi Luật sư. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

- Người lập di chúc phải tự viết bản di chúc. Nếu không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

2. Người lập di chúc có những quyền gì?

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

3. Có những loại di chúc nào?

3.1. Di chúc bằng văn bản bao gồm:

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

- Di chúc bằng văn bản có công chứng;

- Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

3.2. Di chúc miệng (bằng lời nói).

4. Những ai được làm chứng cho việc lập di chúc?

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

- Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

=> Như vậy: Luật sư là một trong những cá nhân nếu không thuộc các trường hợp trên thì đều được quyền làm chứng cho việc lập di chúc.

5. Di chúc hợp pháp khi nào?

- Di chúc được coi là hợp pháp khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015.

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì phải cần ít nhất 02 người làm chứng, việc lập di chúc phải tuân thủ theo quy định pháp luật tại Điều 631 như: di chúc không được viết tắt, ký hiệu, phải đánh số trang nếu có từ 02 trang trở lên. nếu có tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc hoặc người làm chứng phải ký vào chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

6. Di chúc có cần công chứng, chứng thực hay không?

- Theo quy định Điều 630, Điều 638 thì di chúc không có công chứng, chứng thực có giá trị như di chúc được công chứng, chứng thực. trừ trường hợp dưới đây:

+ Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

+ Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

7. Dịch vụ Luật sư làm chứng di chúc của Luật Hoàng Sa bao gồm:

- Tư vấn, soạn thảo di chúc theo yêu cầu và theo quy định pháp luật hiện hành.

- Luật sư ký chứng kiến có xác nhận Công ty Luật Hoàng Sa trong quá trình lập di chúc.

- Luật sư nhận lưu giữ, bảo mật, công bố di chúc cho khách hàng khi di chúc có hiệu lực.

- Yêu cầu khách hàng chuẩn bị hồ sơ lập di chúc bao gồm:

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người lập di chúc.

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu tài sản.

+ Giấy tờ khác tùy trường hợp cụ thể.

Liên hệ Luật sư: 0911771155/ 02466564319 hoặc Email: Luathoangsa@gmail.com

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155