KIẾN THỨC PHÁP LUẬT   Luật sư tư vấn miễn phí thành lập công ty bảo vệ

Luật sư chúng tôi tư vấn miễn phí cho khách hàng trong việc thành lập công ty bảo vệ như sau:


1/ Tư vấn thành lập công ty bảo vệ:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ, lập hồ sơ hoàn chỉnh để nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tư vấn, đại diện nộp hồ sơ thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại cơ quan nhà nước.

- Tư vấn, đại diện nhận kết quả việc thành lập công ty bảo vệ tại cơ quan nhà nước.

- Tư vấn, đại diện doanh nghiệp trước cơ quan nhà nước để giải trình, khiếu nại về việc thành lập công ty bảo vệ nếu có.

- Tư vấn sau cấp phép, tư vấn thuế, kế toán trong quá trình đi vào hoạt động của công ty bảo vệ.


2/ Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thành lập công ty bảo vệ:

Đối với công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ, để đi vào hoạt động kinh doanh, có tư cách ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với khách hàng, hay gửi hồ sơ năng lực cho khách hàng. Doanh nghiệp cần phải thực hiện qua 2 bước như sau:


2.1 Bước thức nhất:

Đăng ký thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư, cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- 1 bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định - tùy từng loại hình doanh nghiệp cổ phần, hay TNHH, hay doanh nghiệp tư nhân, hợp danh.

- Kèm theo hồ sơ gồm có:

+ Văn bản xác nhận ký quỹ của ngân hàng số vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 52/2008 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ bảo vệ, và thông tư hướng dẫn thi hành.

+ Lý lịch tư pháp do sở tư pháp cấp của thành viên, hoặc cổ đông công ty theo quy định.

+ Hợp đồng thuê trụ sở công ty có công chứng - thời hạn tối thiểu 01 năm trở lên.

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, xác nhận chính quyền địa phương.

+ Bằng tốt nghiệp đại học khối Luật, hoặc kinh tế theo quy định.

+ Chứng minh nhân dân các cổ đông, thành viên theo quy định.


2.2. Bước thứ 2:

Xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại cơ quan công an có thẩm quyền (PC64 hiện hành). Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư cấp - có ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

- Văn bản xác nhận ký quỹ của ngân hàng số vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 52/2008 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ bảo vệ, và thông tư hướng dẫn thi hành.

- Lý lịch tư pháp do sở tư pháp cấp của thành viên, hoặc cổ đông công ty theo quy định.

- Hợp đồng thuê trụ sở công ty có công chứng - thời hạn tối thiểu 01 năm trở lên.

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, xác nhận chính quyền địa phương.

- Bằng tốt nghiệp đại học khối Luật, hoặc kinh tế.

- Chứng minh nhân dân các cổ đông, thành viên theo quy định. 


3/ Văn bản pháp luật tham khảo hiện hành:

- Luật doanh nghiệp 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nghị định 52/2008 của chính phủ về kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

- Thông tư 45/2009 của Bộ công an về kinh doanh dịch vụ bảo vệ.


Lưu ý:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề khác.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155