Tư vấn đầu tư   Luật sư tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội

Luật sư Đông Đô tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội như sau:

 

1. Tư vấn miễn phí các quy định ban đầu cho khách hàng:

- Tư vấn điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn hồ sơ thành lập công ty  có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn về vốn đầu tư, vốn pháp định của các bên tham gia trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn Cơ cấu và tổ chức thành viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn cách đặt tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam

- Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới), tư vấn những điều kiện trước, những điều kiện sau đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh.

- Tư vấn về kiến thức thuế của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động

- Tư vấn xin ưu đãi đầu tư đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty khi quyết toán sau năm tài chính 

 

2. Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội:

- Soạn thảo biên bản họp các cổ đông, thành viên trước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn thảo giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn thảo Điều lệ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

- Sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

 

3. Luật sư tiến hành các công việc thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội cho khách hàng bao gồm:

- Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội.

- Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng để tiến hành thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc nộp hồ sơ.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng để liên hệ với cơ quan nhà nước về tiến độ thực hiện hồ sơ thành lập công ty tại Hà Nội.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện việc nhận kết quả thành lập công ty.

- Thay mặt/ đại diện cho khách hàng thực hiện việc khiếu nại, tố cáo cơ quan có thẩm quyền nếu có yêu cầu hợp pháp.

- Tư vấn cho khách hàng các công việc cần làm sau khi thành lập công ty như Nộp thuế/ Mua chữ ký số/ Đặt in hóa đơn/ Soạn thảo các mẫu văn bản cần thiết ...


Khách hàng hãy liên hệ với Luật sư chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tốt nhất (Hotline - 0911 771155)

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155