Tư vấn đầu tư   Thành lập công ty nước ngoài hoạt động sản xuất, dịch vụ, phân phối hàng hóa

Luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty nước ngoài 100 vốn, công ty nước ngoài liên doanh trong các lĩnh vực bao gồm:


1. Dịch vụ của Luật sư Đông Đô cung cấp:

- Cung cấp dịch vụ thành lập công ty nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

- Cung cấp dịch vụ thành lập công ty nước ngoài trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ.

- Cung cấp dịch vụ thành lập công ty nước ngoài trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Cung cấp trọn gói từ việc soạn thảo hồ sơ, đại diện nộp hồ sơ và xử lý các vấn đề liên quan đến việc lập công ty tại cơ quan nhà nước.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn sau thành lập cho khách hàng.


2. Gói dịch vụ của Luật sư Đông Đô:

- 30 ngày làm việc đối với lập công ty nước ngoài lĩnh vực Sản xuất.

- 20 ngày làm việc đối với lập công ty nước ngoài lĩnh vực dịch vụ.

- 40-50 ngày làm việc đối với lập công ty nước ngoài lĩnh vực phân phối, xuất nhập khẩu.

- Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật, và tư vấn thường xuyên sau khi thành lập và đi vào hoạt động.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155