TĐ đăng ký kinh doanh   Thay đổi đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Luật sư Đông Đô cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân như sau: (Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp).

 

 THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DO CHỦ DOANH NGHIỆP BÁN:

1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua). 

2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3- Hợp đồng mua bán và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhvà đăng ký thuế;

 

 THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DO TẶNG, CHO DOANH NGHIỆP:

1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người tặng cho; người được tặng cho).

2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người được tặng cho: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3- Hợp đồng hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc tặng cho;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

 

 THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DO CHỦ DOANH NGHIỆP CHẾT, MẤT TÍCH:

1- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người người thừa kế).

2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người người thừa kế: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3- Giấy chứng tử, tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155