Thay đổi đăng ký kinh doanh

Luật sư Đông Đô hiểu rõ những khó khăn cũng như những vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải trong suốt quá trình hoạt động. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, tư vấn miễn phí cho khách hàng khi có yêu cầu liên quan đến công việc Thay đổi đăng ký kinh doanh.   CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ:   1/ Tư vấn các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.   2/ Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.   3/ Đại diện khách hàng trước cơ quan nhà nước về việc nộp hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh.   4/ Đại diện khách hàng trước cơ quan nhà nước về việc nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.   5/ Đại diện khách hàng trong các việc khiếu nại liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh.   6/ Cung cấp các văn bản pháp luật, biểu mẫu hữu ích liên quan đến quản lý nội bộ doanh nghiệp cho khách hàng.   7/ Tư vấn thường xuyên trực tiếp/ qua điện thoại/ qua thư điện tử các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.   8/ Tư vấn các vấn đề khác có liên quan khi khách hàng có yêu cầu.  
Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155