Thủ tục tiện ích nhất   Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Luật sư chúng tôi tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần như sau:

 

1. Trình tự thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật:

-  Lựa chọn người đại diện pháp luật mới để thay thế.

- Thuê luật sư thẩm định về mặt pháp lý đối với điều kiện, tiêu chuẩn của người đại diện theo pháp luật mới.

- Trực tiếp hoặc thuê luật sư soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật mới.


2. Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay người đại diện theo pháp luật).

- Biên bản họp Hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện pháp luật.

- Quyết định Hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện pháp luật.

- CMND/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới bản sao có chứng thực.

 

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục:

- Luật Doanh nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155