ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ   Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Luật sư chúng tôi tư vấn và hướng dẫn nhà đầu tư trong nước thực hiện việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài như sau:


1/ Tư vấn cơ bản việc đầu tư ra nước ngoài:

- Tư vấn cho nhà đầu tư về các đối tượng được phép đầu tư ra nước ngoài.

- Tư vấn về điều kiện đầu tư ra nước ngoài.

- Tư vấn các lĩnh vực khuyến khích, lĩnh vực cấm, lĩnh vực hạn chế đầu tư ra nước ngoài.

- Tư vấn việc đăng ký vốn đầu tư ra nước ngoài, nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài.

- Tư vấn thẩm quyền của cơ quan cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

- Tư vấn quy trình đăng ký, thẩm tra cấp phép đầu tư ra nước ngoài.

- Tư vấn việc lập hồ sơ, dự án đầu tư ra nước ngoài.

- Tư vấn việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước, sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư dự án đầu tư tại nước ngoài.

- Tư vấn đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài.

- Tư vấn các vấn đề khác khi đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.


2/ Hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

- Văn bản đăng ký dự án đầu tư ra nước ngoài;

- Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.

-  Dự án đầu tư ra nước ngoài.

- Chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu các cá nhân liên quan.


3/ Thẩm quyền cấp đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155