Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tư vấn môi giới đầu tư vào Việt Nam, tư vấn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp liên doanh, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh... là hoạt động tư vấn chủ yếu của Luật Đông Đô. Chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến tư vấn đầu tư bao gồm: CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ:   1. Tư vấn lập dự án đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.   2. Tư vấn thủ tục thuê đất ở ngoài và trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.   3. Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.   4. Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài (pháp luật thuế, kế toán ...)   5. Tư vấn lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư.   6. Đại diện tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, và các thủ tục liên quan….   7. Tư vấn thông tin thị trường và kết nối các cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư.   8. Dịch vụ hỗ trợ mua và bán doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp.   9. Dịch vụ xin giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài.   10. Tư vấn kê khai mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người nước ngoài.  
Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155