Tư vấn sở hữu trí tuệ   Tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Luật sư chúng tôi tư vấn thủ tục đăng ký mã số, mã vạch bao gồm: 

 

1. Trình tự thực hiện:

- Đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
- Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

- Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch.

 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.


3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

e. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155